Objavljeno u Kultura, Mediji

Budućnost dizajna je u begu od brzih rešenja

Dizajn je prisutan u svakom delu naših života. To je umetnost i veština koja oblikuje naše domove, naša radna mesta. Čak i vlastiti život dizajniramo. Dajemo mu crte, obrise, boje, oblike, teksturu, mirise. Baš kao i u procesu  donošenja serije odluka koje imaju za cilj konstruisanje, oblikovanje ili kreiranje nečega. I to je najjednostavnija definicija […]

Čitaj dalje
Objavljeno u Digitalno buđenje, Mediji

Blog i budućnost pisanih slova (reči, rečenica)

Blog ili mrežni dnevnik (danas sam prvi put videla ovaj termin) nije nova pojava na internetu, niti u novinarstvu. Blog (duži naziv weblog) je publikacija na internetu koja sadrži periodične članke u obrnutom vremenskom sledu – najnoviji članci nalaze se na vrhu stranice. Wikipedia prepoznaje individualne i kolaborativne blogove. „Terminološki za sada nema dinstinkcije kao […]

Čitaj dalje
Objavljeno u Etika, Mediji

Akutna bolest u medijima je već postala hronična

Ako se u vreme pripreme i donošenja seta medijskih zakona (2014) mislilo da akutna bolest u medijima, praćena cenzurom, autocenzurom, žutom štampom, favorizacijom medija, može da bude izlečena, sadašnjost nas razuveruje. U novinarstvu ne vredi verovati u bajke! Akutna bolest nastaje naglo i traje određeni vremenski period, dok je nastanak hronične bolesti obično postepen i […]

Čitaj dalje
Objavljeno u Digitalno buđenje, Mediji

Poziv na blog izazov!

Nisam baš u grupi blogera koji svakodnevno pišu blogove, moje pisanje zavisi od potrebe, ali i od količine slobodnog vremena. Ali ipak sam odlučila da se uključim u akciju pod nazivom Aprilski A do Š blog izazov. Akciju je inicirala autorka bolga ASISTENT online autorka blogu ASISTENT online koja je tog mišljenja da su blogerski izazovi odličan […]

Čitaj dalje
Objavljeno u Mediji, Prava manjina

Višejezična nagrada za novinarstvo u Vojvodini kao mač sa dve oštrice

Od davnina je ljudima jasno da oštrica pisanih ili izgovorenih reči može da nanese veće rane nego sam mač. Oštrica novinarskog pera takođe. Pa ipak ako u novinarskom radu nema oštrice, džabe ste krečili. Suština modernog medija i novinara jeste da bude medijator uz karakteristike komunikatora i moderatora, ali i vočdog, to jest čuvar kapije. Kanal komunikacije […]

Čitaj dalje