Objavljeno u Digitalno buđenje, Mediji

Blog i budućnost pisanih slova (reči, rečenica)

Blog ili mrežni dnevnik (danas sam prvi put videla ovaj termin) nije nova pojava na internetu, niti u novinarstvu. Blog (duži naziv weblog) je publikacija na internetu koja sadrži periodične članke u obrnutom vremenskom sledu – najnoviji članci nalaze se na vrhu stranice. Wikipedia prepoznaje individualne i kolaborativne blogove. „Terminološki za sada nema dinstinkcije kao […]

Čitaj dalje
Objavljeno u Digitalno buđenje, Mediji

Poziv na blog izazov!

Nisam baš u grupi blogera koji svakodnevno pišu blogove, moje pisanje zavisi od potrebe, ali i od količine slobodnog vremena. Ali ipak sam odlučila da se uključim u akciju pod nazivom Aprilski A do Š blog izazov. Akciju je inicirala autorka bolga ASISTENT online autorka blogu ASISTENT online koja je tog mišljenja da su blogerski izazovi odličan […]

Čitaj dalje
Objavljeno u Digitalno buđenje, Mediji

Digitalne zajednice postoje. Iskoristimo ih!

Nastanak interneta i digitalizovanih formi komunikacije nužno je uveo i nove oblike društvenih aktivnosti, polja delovanja, izmene u procesu komunikacije, različite društvene prakse, nove vrste zajedništva i kultura. Kao zajednice novog vremena posmatramo virtuelne zajednice, e-zajednice, internet zajednice koje predstavljaju grupu ljudi koji međusobno komuniciraju i deluju kroz komunikacijske posrednike poput smartfona, e-maila, društvenih mreža, […]

Čitaj dalje
Objavljeno u Digitalno buđenje, Mediji

Iskustvo iz prve ruke: ContentInsights u manjinskim medijima

ContentInsights predstavlja web-analitički servis koji omogućuje kvalitativnu analizu sadržaja, odnosno tekstova, i kako online strateg i bloger Dragan Varagić napominje, sa akcentom na merenje doprinosa nekog teksta, odnosno njegovog autora u odnosu na generalne performanse posmatranog online medija. Inače pomenuti autor detaljno obrađuje temu ContentInsights, stoga napominjemo da nije naš cilj da damo novu definiciju […]

Čitaj dalje
Objavljeno u Digitalno buđenje, Mediji

Online medij na albanskom jeziku Titulli kao uspešan nezavisan projekat novinara

Online medij kao izlaz iz začaranog kruga raznih (političkih) uticaja i mešanja u uređivačku politiku? Da, moguće je i održivo, što je na kraju krajeva najvažnije ako shvatamo novinarstvo kao poziv koji pre svega mora da bude nezavisan, objektivan, pravovremeni i – slobodan. Tako su razmišljali i albanski novinari na Jugu Srbije, u opštinama Bujanovac, […]

Čitaj dalje