Objavljeno u Etika, Mediji

Akutna bolest u medijima je već postala hronična

Ako se u vreme pripreme i donošenja seta medijskih zakona (2014) mislilo da akutna bolest u medijima, praćena cenzurom, autocenzurom, žutom štampom, favorizacijom medija, može da bude izlečena, sadašnjost nas razuveruje. U novinarstvu ne vredi verovati u bajke! Akutna bolest nastaje naglo i traje određeni vremenski period, dok je nastanak hronične bolesti obično postepen i […]

Čitaj dalje
Objavljeno u Etika, Mediji

Moralne dileme urednika u odnosu na delovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Mnogi savremeni stručnjaci, ali i oni koji češće razmišljaju na temu etike i morala u bilo kojoj oblasti ljudskoj delovanja, tako i novinarskoj, smatraju da treba da se pravi razlika između ova dva pojma. Kako navodi Čedomir Čupić, neki autori zastupaju ideju da je moral univerzalnija pojava od etike, jer se vezuje za pravila koja su […]

Čitaj dalje