O meni

Vladimira Dorčova VM2302131altnerova je novinarka i blogerka.

Od septembra 2013 je odgovorna urednica nedeljnika „Hlas ljudu“ i njegovog online izdanja. U redakciji „Hlas ljudu“ je zaposlena od marta 2013. godine, najpre kao urednica – novinarka. Od januara 2009. do februara 2013 bila je koordinatorka Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. U periodu od 2005 – 2008 radila je kao novinarka, urednica i voditeljka u slovačkoj redakciji TV Vojvodina. Od 1995 – 2000 i 2010 – 2012 bila je članica redakcije omladinskog časopisa „Vzlet“.

Od oktobra 2008 do aprila 2013 bila je predsednica Asocijacije slovačkih novinara. Sarađuje sa Novosadskom novinarskom školom i Nezavisnim udruženjem novinara Vojvodine. Sarađivala je sa Centrom za razvoj manjinskih i lokalnih medija a u okviru njega sa Heror Media Pont-om, Giacomelli Media itd. Članica je redakcije časopisa za književnosti i kulturu „Novi život“ a objavljuje i na portalu građanske Vojvodine Autonomija i u časopisu „Politikon“.

Članica je Nezavisnog društva novinara Vojvodine sa kojim sarađuje na raznim projektima, kao i Vojvođanske politikološke asocijacije.

Diplomirala je 2005. na Odseku za slovački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu a master Evropske studije je završila 2011. u okviru Centra za evropske studije Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja Univerziteta u Novom Sadu.

Oblasti interesovanja: mediji, manjinski mediji, online novinarstvo, digitalna transformacija medija, nove komunikacione strategije u medijima, medija brendovi

Dobitnica je Godišnje nagrade časopisa „Vzlet“ za 2002. godinu i nagrade „Vladimir Dorča“ za 2013. godinu koju dodeljuje Asocijacija slovačkih novinara.